Tinditempel

Tinditemplete kasutusala üritustel on lai, andes võimaluse kasutada templit erinevate alade sissepääsu lubava vahendina.